Acil.Net

Öksürüğün Sebepleri Nelerdir? Nasıl Önlemler Alınabilir?

#

Yazan, Baran Özdemir
10.05.2020 03:01

Hastalıklar GÜVENİLİR KAYNAK

Öksürüğün Sebepleri Nelerdir? Nasıl Önlemler Alınabilir?

Öksürük Nedir?

Öksürük, insanlarda ve birçok hayvanda oluşabilen ani bir reflekstir. Amacı, yabancı partiküllerin, mikropların, tahriş edici maddelerin, sıvıların ve mukusun havayla beraber akciğerlerden hızlı bir şekilde boğaz ve solunum geçişi yolundan çıkartarak temizlemektir.

Öksürme kasıtlı veya istemsiz yapılabilir, aynı zamanda, ciddi bir hastalığın da belirtisi olabilir. Ancak daha sıklıkla tıbbi yardıma ihtiyaç duymadan kendi başına ortadan kaybolmaktadır. Kişi çok öksürüyorsa, bu bir hastalığın belirtisi olabilir. Çoğu öksürük, yaygın olarak yaşanan soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanır, ancak bulaşıcı olmayan nedenleri de bulunmaktadır. 1 

Öksürük, kirlilik, tahriş, gastroözofageal reflü hastalığı, boğmaca, kronik bronşit, astım veya amfizem, akciğerdeki kanseri, kalp yetmezliği, bazı ilaçlar (örneğin ACE inhibitörleri), geniz akıntısı ve sigara içilmesinden kaynaklanabilir.  

Genel olarak, üç haftadan az süren öksürük akut öksürük olarak tanımlanır. 3 ile 8 hafta süren iyileşme süreci boyunca öksürük görülmeye devam eder ancak sekiz haftadan uzun süren kalıcı öksürük, kronik öksürüktür.

Çoğu öksürük atakları, iki hafta içinde temizlenmekte veya en azından önemli ölçüde hafiflemektedir. Ancak, birkaç hafta sonra bile iyileşmeyen öksürük ciddi olabilir ve bu durumda bir doktora görünmeniz gerekebilir. 2 

 

 

Öksürük Belirtileri

Öksürük başlangıcına ve öksürüğün nedenine bağlı olarak değişen özellik, belirti ve bulguları bulunmaktadır. Öksürüğün nedenini belirlemedeki bir diğer önemli faktör ise öksürüğün akut veya kronik olup olmadığıdır. Öksürük nasıl anlaşılır? 3 

Akut Öksürük Belirtileri

Akut öksürük belirtileri, enfeksiyonlu ve enfeksiyon kaynaklı olmayan nedenlere sınıflandırılmıştır:

Enfeksiyona bağlı olan akut öksürük: Enfeksiyonu işaret eden belirtiler arasında şunlar bulunmaktadır;

 • Öksürük
 • Ateş
 • Titreme
 • Vücut ağrısı
 • Boğaz ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Sinüs basıncı
 • Burun akıntısı
 • Gece terlemesi
 • Geniz akıntısı

Balgam ya da mukus, çoğu zaman bir enfeksiyonun mevcut olduğunu gösterir, ancak enfeksiyon kaynaklı olmayan durumlarda da bu belirtiler görülebilir. 4 

Enfeksiyona bağlı olmayan akut öksürük: Enfeksiyon kaynaklı olmayan bir nedene işaret eden belirtiler arasında, kişinin çevredeki belli kimyasallara veya tahriş edici maddelere maruz kaldığı zaman hırıltılı solunum ile birlikte öksürük oluşması bulunmaktadır. Aynı zamanda, belirli bir yere gidildiğinde rutin olarak kötüleşmeye başlayan öksürükler de bu duruma dâhil edilebilir. Genelde bu belirtiler inhalatörler veya alerji ilaçlarıyla tedavi edilebilmektedir. 5 

Kronik Öksürük Belirtileri

Kronik öksürük belirtilerinin doktorlar tarafından değerlendirilmesi zor olabilmektedir, çünkü kronik öksürük nedeni ile örtüşen birçok belirti ve bulgular bulunmaktadır.

 • Öksürük, çevresel tahriş edicilere bağlı ise, rahatsız edici maddeye maruz kalındığında öksürük kötüleşecektir. Kişinin çevresel bir alerjisi varsa, alerji ilaçlarını kullanırken öksürük gelişebilir. Aynı şekilde kişi eğer sigara dumanına maruz kalıyorsa bu durum öksürüğü kötüleştirebilir. Sigara içen birinin sigarayı artırması ya da bırakması durumunda artan öksürükler yaşanması olağandır.  
 • Kişi astım, amfizem veya kronik bronşit gibi kronik bir akciğer hastalığına yakalanırsa, bazı yerlerde veya aktivitelerde gittikçe kötüleşen öksürükler veya normal öksürükler yaşayabilir. Kişinin öksürük atakları olasılığını artıran balgamın olup olmaması öksürük nedenlerine bağlı olarak değişebilmektedir. 6 
 • Öksürüğe kronik sinüs enfeksiyonları, kronik burun akıntısı veya kronik geniz akıntısı neden oluyorsa, kişi genellikle bu belirtilerle ilişkili bulgu ve belirtilere sahip olacaktır. Kişinin problemi kötüleştiğinde öksürük de giderek kötüleşecektir. Altta yatan sorun ele alındığında da öksürüğün artacağı fark edilebilir.  

ACE İnhibitörleri (Kronik Öksürük)

Öksürük, ACE inhibitörleri gibi ilaçlarla ilişkilendirilirse, öksürük sıklıkla söz konusu ilaca başlattıktan sonra ortaya çıkar, ancak ilacın kullanımı sırasında herhangi bir zamanda da olabilir. Öksürük genellikle kurudur ve ilaç kesildiğinde de düzelir.

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Gastroözofageal reflü hastalığı ile ilişkili öksürük genellikle mide ekşimesi hissiyle ilişkilendirilir. Bu tür bir öksürük, gün boyunca veya sırt üstü düz bir şekilde yatarken daha da kötüleşir. Ancak hastalık düzgün bir tedavi ile kontrol altına alındığında öksürük de hemen iyileşmektedir. 7 

Akciğer Kanseri (Kronik Öksürük)

Öksürük, altta yatan bir kanserin bir işareti ise, kişinin bir takım belirtileri olabilir. Akciğer kanseri veya hava geçitlerinde bir kanser varsa, kişi öksürürken kan görebilir. Kansere karşı uyarı gösterebilecek diğer bulgu ve belirtiler arasında, yorgunluk, iştahsızlık, açıklanamayan kilo kaybı veya katı veya sıvı gıdaları yutma becerisinde azalma yer almaktadır.  

Çocuklarda Öksürük Belirtileri

3 aydan daha küçük bir bebeğin herhangi başka bir belirtisi olmasa bile öksürüğün ciddiye alınması gerekir. Öksürük, beslenme alışkanlıklarında bir değişiklikle veya aktivite seviyesinde azalma ile ortaya çıkarsa çocuğunuz bir sağlık uzmanı tarafından muayene edilmelidir.

Sürekli, uykuyu kesen veya çocuğunuzu yavaşlatan bir öksürük yakından izlenmek zorundadır. Öksürüğün ciddi olmasının muhtemel olması halinde:

 • Bebek nefes almada zorluk çeker
 • Özellikle uyku veya diğer günlük aktivitelere müdahale eder
 • Akciğerlerden kanlı veya kansız mukus gelir
 • Öksürükler bebeği boğacak gibi devam eder, ayrıca kusma meydana gelebilir
 • Spazmlara, özellikle de çocuğunuz nefes alamamasına neden olur

3 haftadan daha uzun süren öksürük yaşıyorsa genellikle bu bir alerji, sinüs enfeksiyonu, astım veya reflü belirtisidir. Ancak bu daha ciddi bir sorun anlamına da gelebilir. Öksürük devam ederse, çocuğun doktor tarafından görülmesi gerekir. 8 

Acil Olarak Tıbbi Yardım Gerektiren Öksürük Belirtileri

Aşağıda sıralanmış olan öksürük belirtilerinin oluşması durumunda derhal tıbbi yardım alınması gerekmektedir:

 • Öksürükle beraber balgam ve ateş varsa
 • Diğer belirtiler kaybolduktan veya azaltıldığında öksürük düzelmezse
 • Öksürük karakterinde değişiklikler (renk, yoğunluk, süreklilik vb.)
 • Evde tedavi yöntemlerine yanıt vermiyorsa
 • Öksürükte kan görülüyorsa
 • Öksürük günlük yaşam aktivitelerine veya uyku döngülerine müdahale ediyorsa
 • Nefes darlığı veya nefes alamama gibi bir sıkıntı varsa 9

 

 

Öksürüğün Nedenleri

Öksürük neden olur? Öksürük, akut veya kronik olabilir. Akut öksürük aniden başlar ve genellikle iki ile üç hafta sürer. Akut öksürük, çoğu insanın yaşadığı öksürük türüdür. Akut öksürüklerin en yaygın nedenleri, soğuk algınlığı, grip veya akut bronşittir. Akut öksürük genellikle üretken bir öksürüktür, yani akciğerler ve boğazdan gelen mukus veya balgamı üretir.

Kronik öksürük iki ile üç haftadan uzun sürer ve bazıları her gün öksürüğe neden olur. Düzensiz koşullar tekrarlayan ve uzun süren öksürüğe neden olabilir ancak kronik öksürüklerin yaklaşık yüzde 90’ı geniz akıntısı, astım, gastroözofageal reflü hastalığı, kronik bronşit ve ACE inhibitörleri kullanımından kaynaklanır. 10 

Soğuk Algınlığı, Nezle ve Grip

Soğuk algınlığı, nezle ve grip öksürüğün bilinen en yaygın nedenleridir. Genellikle, öksürük hastalıklar iyileştikten sonra ortaya çıkmaktadır. Belirtiler birkaç gün sonra ortadan kaybolurken öksürük haftalarca kalabilmektedir çünkü virüsler hava yollarınızın şişmesine ve aşırı duyarlı olmasına neden olur. Bu durum da öksürüğü tetikler. Virüsler temizlendikten sonra bile öksürük uzun süre devam edebilmektedir. 11 

Bronşit (Akut Öksürük)

Soğuk algınlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya tıkanıklık gibi diğer belirtilerin yanı sıra kuru, gıdıklayıcı bir öksürüğe neden olabilir. Ancak öksürük baskın bir belirti ise akut bronşitiniz olabilir. Akut bronşit durumunda genellikle ıslak, üretken öksürük olmaktadır. Öksürürken mukus çıkarmanız ve bu mukusun renkli olması olasıdır. Ancak, mukustaki renk bronşitin viral mi yoksa bakteriyel mi olduğunu belirlemek için yeterli değildir. Koyu kahverengi veya kan balgamlı öksürükler durumunda enfeksiyonun oluşmuş olması daha muhtemeldir. Ancak, vakaların büyük çoğunluğunda akut bronşit viral kaynaklıdır.  

 Zatürre ya da Pnömoni (Akut Öksürük)

Üretken akut öksürük (özellikle renksiz veya kanlı balgam nedeniyle) antibiyotiklerle tedavi edilen ve potansiyel olarak ciddi bir hastalık olan pnömoniyi oluşturur. Ayrıca ateş, genel yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı ve titreme de diğer belirtileridir.

Öksürük hemen ortaya çıkmayabilir. Bazı durumlarda, akciğerlerdeki enfeksiyon çok yoğun olabilir, öksürük oluşmadan önce hastalığı tedavi etmek için birkaç gün antibiyotik kullanılması gerekecektir. 12 

ACE İnhibitörleri (Kronik Öksürük)

ACE inhibitörleri, kan damarlarını rahatlatan ve kan akışını arttıran, yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Ne yazık ki, vücut içinde parçalandıklarında öksürük refleksini tetikleyebilecek bradikinin adı verilen maddenin miktarını artırırlar.

Bu öksürük genellikle sadece rahatsızlık vermekten daha kötü olabilmektedir. Öksürükler çok kuru olabilir ve uykuda kişiyi rahatsız edebilir. Daha çok boğmaca belirtilerine benzemektedir. İlaçları bıraktıktan sonra bir ACE inhibitörü öksürüğünün ortadan kalması 3 veya 4 hafta sürebilir. 13 

Geniz Akıntısı (Kronik Öksürük)

Kronik öksürüğün en yaygın sebeplerinden biri geniz akıntısıdır. Sinüslerinizdeki drenaj burun yoluyla çıkmak yerine boğazınızın arkasından akar. Bu durumda geniz akıntısı boğazı tahriş ederek öksürüğü tetikler. Geniz akıntısı olduğunda genellikle kalın ve tuzlu bir sıvının boğazınızdan geri döndüğünü fark edersiniz. Oluşan tahriş özellikle geceleri uykuları bölen öksürüklere neden olmaktadır.  

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Gastroözofageal reflü hastalığı, kronik öksürüğün en yaygın nedenlerinden biridir. Birçok hasta mide yanması ve mide ekşimesi yaşamaktadır. Ancak, öksürüğün de bir reflü hastalığı belirtisi olduğu pek bilinmemektedir.

Midedeki asitler yemek borusuna kadar gider ve boğazı etkiler. Asitler bu seviyeye geldiğinde, boğazı yakarak tahriş eder ve kuru öksürüğü tetikler.

Gastroözofageal reflü hastalığı durumunda ağır bir yemek yedikten sonra öksürüğün arttığı fark edilir. Uyurken asit özofagusta daha kolay hareket etmektedir bu nedenle, genellikle gece veya sabahın ilk saatlerinde öksürükler daha da kötüleşir. 14 

Astım (Kronik Öksürük)

Astım, geniz akıntısı ve gastroözofageal reflü hastalığıyla beraber kronik öksürüğün en yaygın üç nedeni oluşturur. Astım sırasında ciğerlerinizdeki hava taşıyan tüpler daralır. Bu genellikle hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi belirtilere neden olur ve beraberinde kuru öksürüğü ortaya çıkarır. Aslında, öksürük astımın yaşanan en yaygın belirtisidir. Bununla birlikte, daha yaygın olarak görülen diğer astım belirtilerine de sahip olabilirsiniz. 15 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Kronik Öksürük)

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya KOAH, kronik öksürüğün ciddi bir nedenidir. KOAH, solunum yollarının hasar görmesi nedeniyle solunumu zorlaştıran ve zorlayan ilerleyici bir hastalıktır. Genellikle uzun süreli sigara içilmesi, duman veya toz gibi tahriş edici maddelere maruz kalma nedeniyle tetiklenmektedir.

Kronik bronşit ve amfizem olarak bilinen iki tip KOAH bulunmaktadır. Kronik bronşitte, solunum yollarınızın astarı sürekli olarak iltihaplanır. Bu, üretken bir öksürüğe neden olur. Amfizem, akciğerlerindeki hava keselerini kademeli olarak inceler ve kana çarpan oksijen miktarını azaltır. Bu da kuru öksürük, hırıltı ve nefes darlığına neden olur.  

Akciğer Kanseri (Kronik Öksürük)

Her ne kadar her öksürük belirtisinde akciğer kanserinin akla gelmesi nadir de olsa, bazı durumlarda bu ihtimali de düşünmek gerekir. Genellikle, akciğer kanseri durumunda öksürükle beraber başka tahrip edici belirtiler de yaşanmaktadır.

Akciğer kanseri durumunda kilo kaybı, öksürük, yorgunluk ve göğüs ağrısı diğer belirtileri oluşturmaktadır. 16 

 

 

Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Öksürük hemen hepimizin her an karşılaşabileceği bir sorundur. Hem boğazın tahrişine hem de daha ciddi sorunlara neden olabilen bu durum kişinin hayat kalitesini ve hayattan aldığı zevki doğrudan olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Bu yüzden öksürüğün ne anlama geldiğini ve hangi durumlarda hangi sebeplerden ötürü ortaya çıktığını bilmek tedavi aşamasında daha doğru hareket edilmesini ve kısa sürede olumlu sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

Aslında öksürük bir hastalıktan kaynaklı olarak ortaya çıkmadığı sürece vücudumuza oldukça fazla fayda sağlayan ve doğuştan bünyemizde var olan doğal bir reflekstir. Nefes alım yollarının açık kalmasını ve bu yolları tehdit eden unsurların vücuttan bir an önce atılmasını sağlayan öksürük, bir bakıma kişiler için hayati önem taşıyan bir durumdur. Bu yüzden aşırı olmayan ve herhangi bir sebebe bağlı olmadan ortalama bir sayı ile karşımıza çıkan öksürük durumunu normal olarak kabul etmek gerekir.

Alınan havanın akciğerlere giderken bir sorun yaşaması ve nefes alımı konusunda aktif rol oynayan bütün sinir uçlarının bir anda uyarılması öksürüğe neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Kimi zaman boğaza bir şey kaçtığında ya da havanın kirli olması durumunda ortaya çıkan öksürük ciğerlerin genişlemesi ve olası durumdan kötü olarak etkilenmemesi açısından oldukça önemlidir. Ancak bazı öksürük durumları çok uzun bir zaman boyunca sürebilmektedir. Bu elbette ki vücudun istediği bir durum değildir. Boğaz tahrişleri, göğüs ağrıları, baş ağrıları, halsizlik gibi birçok sonuç bu durum neticesinde ortaya çıkabilmektedir. Bu da elbette ki alışılan gelen bir refleks olduğunu değil bir yerlerde başka bir sorunun olduğunu bizlere gösteren işaretlerdir.

 

 

Öksürük Tedavisi

Sürekli devam eden öksürük oldukça yorucu olabilir. Özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde, göğüs üzerinde baskı yaratan öksürük krizleri kişiyi perişan edebilmektedir. Bununla birlikte, öksürüğe neden olan tek sorun soğuk algınlığı ve grip değildir. Alerjiler, astım, mide ekşimesi, kuru hava ve sigara da öksürüklerin yaygın nedenleridir. Yüksek tansiyon ve alerjiler için kullanılan bazı ilaçlar bile uzun süreli (kronik) öksürüğü tetikleyebilmektedir.

Öksürük nasıl geçer? Öksürüğü evde tedavi edebilmek için uygulanabilecek bazı yöntemler şunları içermektedir: 17 

Bol Sıvı Tüketimi

Soğuk algınlığı veya grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu geniz akıntısına neden olur. Fazla mukus boğazın arkasına akarak bu bölgeyi tahriş eder öksürüğü tetikler. Bol miktarda sıvı içmek geniz akıntısındaki mukusun inceltilmesine yardımcı olur.

Bol sıvı tüketimi mukoza zarının nemli kalmasını destekler. Bu özellikle evlerin kuru olma eğilimi gösterdiği kış mevsimlerinde, öksürüğe neden olan başka bir nedene de yardımcı olur.  

Pastil ve Sıcak İçecekler

Mentol öksürüğü önlemeye yardımcı olmaktadır. Boğazın arkasını uyuşturmaya ve öksürük refleksini azaltmaya destek olarak öksürüğü önlemektedir.

Balla hazırlanan sıcak çay boğazı yatıştırabilir. Yapılan çoğu araştırmada da balın yatıştırıcı özellikleri onaylanmıştır.

Not: Bebeklerde botulizm riskinden dolayı balın 1 yaşın altındaki bir çocuğa asla verilmemesi gerekmektedir ve kalıcı bir öksürük için her zaman tıbbi yardım istenmelidir. 18 

Buharlı Duş Almak ve Havayı Nemlendirmek

Sıcak bir duş almak, burundaki salgıyı gevşeterek öksürüğe yardımcı olabilir. Bu yöntem sadece soğuk algınlığı nedeniyle oluşan öksürükleri tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda alerji ve astım durumlarında da rahatlama sağlar.

Nemlendirme yöntemleri öksürüğe oldukça yardımcı olabilir. Kuru, merkezi ısıtmalı bir evde, burun salgıları kuruyabilir, bu da fazlasıyla rahatsız edicidir. Havadaki nemi korumak öksürüğünüze yardımcı olabilir, ancak aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

Not: Nemlendirici makinalar kullanıyorsanız, sık sık temizlediğinizden emin olun. Aksi takdirde, mantar, küf ve bakterilerin havaya salınmasına neden olabilir. 19 

Havadaki Tahriş Edicileri Temizlemek

Parfüm ve kokulu banyo spreyleri zararsız görünebilir, ancak bazı insanlar için uzun süreli sinüs tahrişine neden olabilirler. Bunlar fazla mukus üretimi nedeniyle uzun süreli öksürüğü tetikleyebilir. Tahriş edici kokulu ürünlerden kaçınarak durumu kontrol altına alabilirsiniz.

Elbette, havadaki en rahatsız edici madde dumandır. Hemen hemen sigara içen tüm insanlar sonunda öksürük geliştirir. Ayrıca, sigara içmeyen ancak dumanına maruz kalan insanların da havayolları tahriş olabilir. En iyi çözüm sigarayı bırakmaktır. Doktorlar, şiddetli uzun süreli öksürüklerin KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ya da akciğer kanseri belirtileri olabileceğini söylemektedir, bu nedenle sigara içiyorsanız ve uzun süre devam eden öksürükleriniz varsa bir doktora başvurun.  

İlaç Tedavisi

Buhar banyoları ve sıcak çaylar öksürüğü hafifletmeye yardımcı olmuyorsa bazı ilaçlardan yardım alabilirsiniz. Bununla birlikte, öksürük bastıran ilaçların gerçekten faydalı olup olmadığıyla ilgili araştırmalar hala devam etmektedir. İlaçların içinde bulunan bazı bileşenler tıkalı burun ve ateş gibi diğer belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.

Not: 6 yaşın altındaki çocuklara öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının verilmesi önerilmemektedir. Bunun nedeni çocuklarda alerji, uyku sorunları ve sanrılar gibi istenmeyen yan etkilere nedene olmasıdır. 20 

Dekonjestanlar

Doku çözücü maddeler burun tıkanıklığına neden olan burun dokusunu daraltarak ve mukus üretimini azaltarak durumu hafifletir. Akciğerlerdeki mukusu kuruturlar ve hava yolu geçişlerini açarlar. Doku çözücü yöntemler arasında haplar, sıvılar ve burun spreyleri bulunmaktadır.

Not: Haplar ve sıvılar gibi oral dekonjestanlar kan basıncını artırabilir, bu nedenle yüksek tansiyonu olan insanların bunları kullanırken dikkatli olması gerekir. Ayrıca, dekonjestanların fazla kullanılması kuru öksürüğü tetikleyebilecek aşırı kuruluğa da neden olabilir.  

Öksürük Bastırıcılar ve Balgam Söktürücüler

Öksürüyorsanız, göğsünüzde ağrı varsa ve kötü bir gece uykusu çekiyorsanız, öksürük giderici ilaçları düşünebilirsiniz. Öksürük gidericileri almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Kişi balgamla gelen kalın öksürüğe yakalandığında, balgam söktürücü almak duruma yardımcı olabilir. Ekspektoranlar mukusun inceltilmesine destek olur, öksürüğü daha da hafifletir. 21 

Uyku Rutinleri

Geceleri öksürük genelde daha da kötüleşir çünkü mukus düzgün bir şekilde akmaz ve gece boğazda birikerek rahatsız edici bir hal alır. Baş altına fazla yastık koyup başı biraz yukarıda tutup uyumak bu duruma yardımcı olabilir. Mide ekşimesi nedeniyle öksürük problemi yaşayan insanlar için de aynı yöntemi uygulamak mümkündür.

Gece öksürmeye başlarsanız, bir bardak su ya da öksürük damlası durumu hafifletmeye yardımcı olabilir.

Geceleri öksürüğün artma neden bazı alerjenler de olabilir. Bu nedenle, yatak ve yastıklardaki toz akarlarının, ölü cilt pullarının, küçük böceklerin, tüylerin temizlenmesi son derece önemlidir. 22 

Kronik Öksürük Tedavisi

Kronik öksürüğün nedeninin belirlenmesi etkili tedavi için çok önemlidir. Çoğu durumda, altta yatan birden fazla durum kronik öksürüğe neden olabilir. Örneğin, eğer bir ACE inhibitörü ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz yan etkisi öksürük olmayan başka bir ilacı almanızı önerebilir.

Kronik öksürüğü tedavi etmek için kullanılan ilaçlar aşağıdakileri içerebilir:

Antihistaminikler, glükokortikoidler ve dekonjestanlar: Bu ilaçlar, alerjiler ve geniz akıntısı için uygulanan standart tedavi yöntemidir.

Astım ilaçları: Astıma bağlı öksürük için en etkili tedaviler, inflamasyonu azaltan ve solunum yollarınızı açan glükokortikoidler ve bronkodilatatörlerdir.

Antibiyotikler: Bakteriyel bir enfeksiyon kronik öksürüğe neden oluyorsa, doktorunuz antibiyotik reçete edebilir.

Asit blokerler: Yaşam tarzı değişiklikleri asit reflüsüne iyi gelmiyorsa, asit üretimini engelleyen ilaçları tercih edilebilirsiniz.

Öksürük baskılayıcılar: Öksürüğünüzün nedeni belirlenemezse ve sizin için ciddi sorunlara neden oluyorsa, örneğin sizi uyutmuyorsa, doktorunuz öksürük giderici ilaç reçete edebilir. Bununla birlikte, reçetesiz öksürük ilaçlarının etkili olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Not: Çocuğunuzun doktoruna danışmadan, 4 yaşından küçük çocuklara asla reçetesiz öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları vermeyin. Bu ilaçlar küçük çocuklara zarar verebilir. 23 

 

KAYNAKLAR

1-)Giovanni A. Fontana(2007). What is cough and what should be measured

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094553906001441#! 

2-)Julie M. Marchant. Et al.(2008). What Is the Burden of Chronic Cough for Families?

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012369208602020#! 

3-)KIRSI LIISA TIMONEN , JUHA PEKKANEN(1996). Air Pollution and Respiratory Health among Children with Asthmatic or Cough Symptoms

https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/ajrccm.156.2.9608044 

4-)E. Millqvist. Et al.(2007). Sensory hyperreactivity – a possible mechanism underlying cough and asthma‐like symptoms

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1398-9995.1998.tb03843.x 

5-)A C Ford. Et al.(2006). Cough in the community: a cross sectional survey and the relationship to gastrointestinal symptoms

https://thorax.bmj.com/content/61/11/975.short 

6-)Dicpinigaitis Peter. Et al.(2006). Prevalence of Depressive Symptoms Among Patients With Chronic Cough

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012369215509112#! 

7-)Sandra Gawchik. Et al.(2003). Relief of cough and nasal symptoms associated with allergic rhinitis by mometasone furoate nasal spray

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1081120610618261#! 

8-)J M Marchant.(2003). Utility of signs and symptoms of chronic cough in predicting specific cause in children

https://thorax.bmj.com/content/61/8/694.short 

9-)Kathleen Belanger. Et al.(2003). Symptoms of Wheeze and Persistent Cough in the First Year of Life: Associations with Indoor Allergens, Air Contaminants, and Maternal History of Asthma

https://academic.oup.com/aje/article/158/3/195/70759 

10-)Prof Kian Fan Chung. Et al.(2008). Prevalence, pathogenesis, and causes of chronic cough

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673608605954#! 

11-)Melvin R. Pratter.(2006). Overview of Common Causes of Chronic Cough: ACCP Evidence-Based Clinical Practice Guidelines

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012369215528328#! 

12-)Richard S. Irwin. Et al.(1980). Chronic Persistent Cough in the Adult: the Spectrum and Frequency of Causes and Successful Outcome of Specific Therapy

https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/arrd.1981.123.4.413 

13-)Eschenbacher WL. Et al.(1984). Alteration in osmolarity of inhaled aerosols cause bronchoconstriction and cough, but absence of a permeant anion causes cough alone.

https://europepmc.org/article/med/6696320 

14-)KwonNam-Hee. Et al.(2006). Causes and Clinical Features of Subacute Cough

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012369215506910 

15-)Kefang Lai. Et al.(2013). A Prospective, Multicenter Survey on Causes of Chronic Cough in China

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012369213601385#! 

16-)Masaki FUJIMURA. Et al.(2005). Importance of atopic cough, cough variant asthma and sinobronchial syndrome as causes of chronic cough in the Hokuriku area of Japan

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1843.2005.00686.x 

17-)F O'Connell. Et al.(1994). Capsaicin cough sensitivity decreases with successful treatment of chronic cough.

https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm.150.2.8049818 

18-)Richard S. Irwin. Et al.(2000). The Diagnosis and Treatment of Cough 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200012073432308 

19-)Anne B Chang. Et al.(2011). Gastro‐oesophageal reflux treatment for prolonged non‐specific cough in children and adults

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004823.pub4/abstract 

20-)R W Fuller ,D M Jackson.(1990) Physiology and treatment of cough.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC462522/ 

21-)Neil H. Raskin.(1995). The cough headache syndrome

https://n.neurology.org/content/45/9/1784.short 

22-)Maureen R. Horto. Et al.(2012). Thalidomide for the Treatment of Cough in Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Randomized Trial

https://annals.org/aim/article-abstract/1359219/thalidomide-treatment-cough-idiopathic-pulmonary-fibrosis-randomized-trial 

23-)Poe Robert. Et al.(2003). Chronic Cough and Gastroesophageal Reflux Diseasea: Experience With Specific Therapy for Diagnosis and Treatment

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012369216347298#!

Benzer Makaleler

Yorum Yapın