Acil.Net

Brusella Nedir?

#

Yazan, Serdar Zahiroğlu
03.05.2020 02:04 (Güncellendi 14.05.2020 18:25)

Hastalıklar GÜVENİLİR KAYNAK

Brusella Nedir?

Brusella Nedir?

Brusella, Brucella adı verilen bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyon yapan bir hastalıktır. Bakteriler, hayvanlardan insanlara yayılabilir. Brucella bakterisinin birkaç farklı türü vardır. Bazı türler ineklerde görülür. Diğer türleri köpeklerde, domuzlarda, koyunlarda, keçilerde ve develerde görülür. Son zamanlarda, bilim adamları bazı deniz hayvanlarında da brucella bakterisine rastladılar. Hayvanlardaki Brusella hastalığı tedavi edilemez. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yarım milyondan fazla kişiye Brusella tanısı konmaktadır. 1

Brusella, hayvanlardan insanlara yayılan, çoğu kez pastörize edilmemiş süt, peynir ve diğer süt ürünleri nedeniyle oluşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Brusellaya neden olan bakteriler, nadir de olsa hava yoluyla ya da enfekte olmuş hayvanlarla doğrudan temas yoluyla insanlara geçebilir. 2

 

Brusella Belirtileri

Brusella nasıl anlaşılır? Brusella başlangıcı genellikle griple karıştırılır ve ateş şeklinde kendini gösterir. Semptomlar bakteriye ilk kez maruz kaldıktan sonra günler veya haftalar sonra ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde belirtiler hafif seyrederken bazı kişilerde kronikleşerek uzun vadeli sıkıntılara neden olabilir. En sık görülen Brusella belirtileri şunlardır: 

 • Ateş
 • Yorgunluk
 • Terleme
 • Kaslarda ve eklemlerde ağrı3 
 • Karın ağrısı, sırt ağrısı, bağ ağrısı, göğüs ağrısı
 • İştahta azalma ve kilo kaybetme
 • Öksürük
 • Nefes almada zorluk
 • Şişmiş lenf düğümleri
 • Depresyon
 • Karaciğer ve dalağın büyümesi 4

Zamanla, geceleri ateş çıkabilir ve gece terlemeleri oluşabilir. Eklem ağrıları kötüleşebilir, testisler testisler, karaciğer ve diğer organların işleyişleri bozulabilir. Bazı insanlarda deri döküntüsü veya mikro apseler (deri altı granülomları) meydana gelebilir. Bunun yanı sıra hastalar kronik yorgunluk, depresyon ve nörolojik semptomlara sahip olabilirler. Çoğu kişide semptomlar birkaç hafta sonra ortaya çıkar. 5


Brusella Nedenleri

Brusella neden olur? Brucella bakterisinin bulaştığı bir hayvansal gıdayı yeme ya da bu ürüne dokunma yoluyla insanlara geçer. Brusellalı emziren anneler bakterileri bebeklerine geçirebilir. Brusella ayrıca cinsel temas yoluyla da yayılabilir. Bunun dışında Brusella çok nadir olarak insandan insana bulaşabilen bir hastalıktır. Brusella nedenlerini sayacak olursak;

 • Derideki bir kesik ya da çiziğe enfeksiyon kapmış bir hayvanın temas etmesi
 • Brusella bakterilerinin yoğun olduğu ortamlarda koruyucu kıyafet olmadan solunum yapmak
 • Çiğ süt, pastörize olmayan süt ya da süt ürünlerini tüketmek
 • Az pişmiş et yemek Brucella mikrobunun yayılmasına neden olabilir. 6

Dört tip Brucella bakterisi, insanlarda bruselloz enfeksiyonlarının çoğuna neden olur. Bunlar;

Brucella melitensis: Daha çok koyunlarda ve keçilerde görülen Brucella melitensis bakterisi koyun eti ya da keçi sütü yoluyla insanlara bulaşabilir. Bakterinin en çok görüldüğü bölgeler; İspanya, Yunanistan, Latin Amerika, Orta Doğu ve Hindistan’dır.

Brucella suis: Yaban domuzlarında bulunan bu enfeksiyon, en sık Kaliforniya’da görülür. Amerika’da en yaygın görülen Brusella tipi olan Brucella suis aynı zamanda Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da da görülür.

Brucella canis: Bu tür bakterilerin enfeksiyonu köpeklerden yayılır. En sık görülen bölgeler; Kuzey, Orta ve Güney Amerika, Japonya ve Orta Avrupa’dır.

Brucella abortus: Bu enfeksiyon sığırlardan bulaşır. Dünya genelinde pek çok ülkede yaygın olarak görülür. 7

 

Brusella Tedavisi

Brusella nasıl geçer? Brusella, diğer ateşli hastalıklarla benzer semptomlara sahip olduğu için tanısını koymak oldukça zordur. Açıklanamayan ve bir türlü geçmeyen grip semptomları için kan kültürü, idrar kültürü, kemik iliği kültürü, beyin omurilik sıvısı testi (BOS) ve Brusella antikorları için test yapılması gerekebilir.

Kan ve doku testlerinin yanı sıra Brusella semptomlarına bağlı olarak CT taraması, MR, X-ışını, ultrason, lomber ponksiyon, eklem aspirasyonu veya elektrokardiyogram (EKG) gibi görüntüleme testleri de gerekebilir. 8

Brucella enfeksiyonu olan kişiler, genellikle en az 6 hafta boyunca bir antibiyotik kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Hastalık tekrar ederse 3 aylık antibiyotik tedavisine devam etmek gerekir. Brusella tedavisinde doksisiklin (Vibramisin, Oracea, Adoxa, Atridox) ve rifampin (Rifadin) gibi ilaçlar enfekte hastaları tedavi etmek için en az altı ila sekiz hafta boyunca birlikte alınmalıdırlar. Tedavinin uzun sürmesinin nedeni Brucella bakterilerinin uzun süre insan vücudunda kalabilme yeteneklerinden dolayıdır.

Antibiyotikler her zaman bruselloza neden olan bakterileri yok etmez. Bazı durumlarda, bakteri tedaviye rağmen yaşamını sürdürebilir.Tedavi başarılı olmazsa, brusella bazı komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar;

 • Ensefalit (beynin iltihabı)
 • Kemikler ve eklemlerde lezyonlar
 • Endokardit (kalbin iç astarının enfeksiyonu)
 • Menenjit (beynin etrafındaki zarların iltihaplanması)

Bu komplikasyonların bazıları ölümcül olabilir. Fakat brusella nedeniyle gerçekleşen ölümler oldukça nadirdir. Komplikasyon gelişmeyen hastalar tamamen iyileşebilir. 9

Brusella ameliyatı: Beyin iltihabı ya da endokardit gibi komplikasyonlarda cerrahi müdahale gerekir. Ayrıca Brusella hastalarında dalak ve karaciğer şişerek işlevlerini yerine getiremez hale gelebilirler.

Brusella için hangi doktora gidilir? Brusella hastalığı bakteriyel bir rahatsızlık olduğu için enfeksiyon hastalıkları uzmanına gidilmesi gerekir.

 UYARI: Burada yazılanlar sadece bilgi amaçlıdır. Tıbbi tavsiye, tanı ve tedavi sağlamaz. En doğru tedavi ve bilgi için doktorunuza danışınız.

KAYNAKLAR

1-) Maria Pia Franco , et al. (2007). Human brucellosis https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147330990770286

2-) M.J. Corbel. (1997). Brucellosis: an overview. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627605/

3-) Edward J. Young. (1983). Human Brucellosis https://academic.oup.com/cid/article-abstract/5/5/821/333629

4-) Mohammed N. Seleem. (2009). Brucellosis: A re-emerging zoonosis https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113509003058

5-) Sara Alsubaie , et al. (2006). Acute brucellosis in Saudi families: Relationship between brucella serology and clinical symptoms  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971205000342

6-) Ramon Diaz , et al. (2011). The Rose Bengal Test in Human Brucellosis: A Neglected Test for the Diagnosis of a Neglected Disease https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079581/

7-) P.C. Cross , et al. (2010). Probable causes of increasing brucellosis in free‐ranging elk of the Greater Yellowstone Ecosystem https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1890/08-2062.1

8-) Javier Solera , et al. (1997). Recognition and Optimum Treatment of Brucellosis https://link.springer.com/article/10.2165/00003495-199753020-00005

9-) Jiah Bishara ,et al. (2008). Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trialshttps://www.bmj.com/content/336/7646/701?eaf=

Benzer Makaleler

Yorum Yapın